Toimialajärjestöt

Akava ry

.Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Niiden jäseneksi liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii sen yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava ja sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Rautatieläisenkatu 6

FI-00520 Helsinki

Puhelin: 0207489400
Faksi: 09142595

Helsinki

Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf

Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Pro on suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen vaikuttaja. Sen toiminta perustuu laajaan jäsenkuntaan ja vakaaseen talouteen.

PL 183

FI-00181 Helsinki

Puhelin: 09172731
Faksi: 0917273330

Helsinki

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

ATL on itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä.

Runeberginkatu 5 A, 9. krs

FI-00100 Helsinki

Puhelin: 0958444218
Faksi: 09176950

Helsinki

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa ja terminaaleissa. Jäsenet kuuluvat ammattiosastoihin, jotka ovat puolestaan AKT:n jäseniä. Ammattiliiton tärkein tehtävä on neuvotella ja solmia työehtosopimukset jäsenilleen. AKT:n keskeisiin tehtäviin kuuluvat myös työehtosopimusten noudattamisen valvonta, työ- ja palkkaehtojen parantaminen, työsuojelun ja ammattitaidon kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä jäsenistön sivistystason kohottaminen.

PL 313

FI-00531 Helsinki

Puhelin: 09613110
Faksi: 09739287

Helsinki

Design Forum Finland

Design Forum Finland on suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio. Edistämme muotoilun monipuolista ja laaja-alaista käyttöä elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Samalla rakennamme Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia muotoilun avulla.

Erottajankatu 7 A, 2. krs

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 096220810
Faksi: 0962208181

Helsinki

Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finlands näringsliv rf

EK rakentaa hyvinvoivaa Suomea, joka perustuu menestyviin yrityksiin. Tavoitteena on olla avoin, luotettava yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluja.

PL 30

FI-00131 Helsinki

Puhelin: 0942020
Faksi:

Helsinki

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on yksityinen, voittoa tavoittelematon talouden tutkimus- ja ennustelaitos. Toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka jäsenet muodostavat ETLAn taustayhteisön.

Arkadiankatu 23

FI-00100 Helsinki

Puhelin: 09609900
Faksi: 09601753

Helsinki

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry, Näringslivets Delegation EVA rf

EVA on suomalaisen elinkeinoelämän rahoittama toimija, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA on Suomen merkittävin kohtaamispaikka ja verkosto elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaikuttajille. EVAlla on myös keskustelijan, haastajan ja unilukkarin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Ns. think tankille tyypillisesti EVAn tunnusmerkkinä on analyyttisyys ja tarvittaessa provokatiivisuuskin.

Arkadiankatu 23 B

FI-00100 Helsinki

Puhelin: 096869200
Faksi: 09608713

Helsinki

Elkomit ry

Elektroniikan komponenttien ja mittalaitteiden tavarantoimittajien etu- ja yhteistyöjärjestö.

PL 150

FI-00251 Helsinki

Puhelin: 0943156120
Faksi:

Helsinki

Energiateollisuus Ry, Finsk Energiindustri rf

Energiateollisuus ry on yhteiskunnan tärkeimpiin kuuluvan ja arvostetun teollisuudenalan edunvalvontajärjestö, jonka mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan niin kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa kuin julkisessa keskustelussakin.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 09530520
Faksi: 0953052900

Helsinki

Energiavirasto

Energiavirasto on aktiivinen markkinoiden edistäjä. Se toimii avoimesti, tasapuolisesti, arvostavasti ja reilusti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa etsiessään aktiivisesti kestäviä ratkaisuja.

Lintulahdenkatu 4

FI-00530 Helsinki

Puhelin: 0295050000
Faksi: 096221911

Helsinki

Finpro ry

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.

PL 358

FI-00181 Helsinki

Puhelin: 02946951
Faksi: 0204695200

Helsinki

ICT Suomi ry

ICT Suomi ry jatkaa toimintaansa ICT-alan yritysten edunvalvojana. Yhdistys hallinnoi pääomaansa tämän hyödyntämiseksi alaa edistävään toimintaan ja tutkimukseen sekä PK-yritysten apurahoiksi ja erilaisten projektien tukemiseen.

Melkonkatu 28 D

FI-00210 Helsinki

Puhelin: 0403101724
Faksi:

Helsinki

Infra ry, Infra rf

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. INFRAn jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

Unioninkatu 14

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 0912991
Faksi: 091299252

Helsinki

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

PL 69

FI-00101 Helsinki

Puhelin: 0295055000
Faksi: 096949196

Helsinki

Insinööriliitto IL ry, Ingenjörsförbundet IL rf

Insinööriliitto on insinöörien, insinööriopiskelijouiden ja muun tekniikan alan ammattilaisten ammattijärjestö.

Ratavartijankatu 2

FI-00520 Helsinki

Puhelin: 0201801801
Faksi: 0201801880

Helsinki

Kattoliitto ry

Kattoliitto ry on katto- ja vedeneristysalan työnantaja- ja elinkeinopoliittinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritystensä kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Kattoliiton jäsenistö koostuu alan urakoitsija- ja teollisuusjäsenistä. Kattoliitto edistää hyvää kattorakentamista ottaen huomioon ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet.

Unioninkatu 14

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 091299262
Faksi: 09663630

Helsinki

Kaupan liitto ry, Finsk Handel rf

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kehitämme kaupan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötoimintaa sekä huolehdimme jäsentemme elinkeino- ja työnantajaeduista.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 09172850
Faksi: 09664616

Helsinki

Kemian seurat

Kansainvälisten asioiden hoitamiseksi perustettu kemian kansallinen komitea, jonka ovat perustaneet Suomalaisten Kemistien Seura ry (SKS), Kemiallisteknillinen Yhdistys (KTY) ja Finska Kemistsamfundet – Suomen Kemistiseura rf (FKS).

Urho Kekkosen katu 8 C 31

FI-00100 Helsinki

Puhelin: 0104256300
Faksi: 0104256309

Helsinki

Keskuskauppakamari ry

Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Kauppakamarit perustettiin 1500-luvulla taistelemaan merirosvoja vastaan. Tänä päivänä kokoamme yrityksiä ja liike-elämän vaikuttajia maamme laajuudelta. Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit kattavat koko Suomen, kaikki toimialat ja yrittämisen muodot.

PL 1000

FI-00101 Helsinki

Puhelin: 0942426200
Faksi: 09650303

Helsinki

Koneyrittäjien liitto ry

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joka kokoaa koneyrittäjät yhteistoimintaan jäsenkunnan toimintaedellytyksien parantamiseksi.

Sitratie 7

FI-00420 Helsinki

Puhelin: 0409009410
Faksi: 095630329

Helsinki

Kuljetuskeskusten liitto ry, KKL

Kuljetuskeskusten liitto ry on Suomessa toimivien KTK- yritysten toimialajärjestö.

Nuijamiestentie 7

FI-00400 Helsinki

Puhelin: 09478999
Faksi: 095878520

Helsinki

Kumiteollisuus ry, Gummiindustrin rf

Kumiteollisuus ry on kumiteollisuuden elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.

PL 4

FI-00131 Helsinki

Puhelin: 09172841
Faksi: 09630225

Helsinki

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä eli visio on nostaa suomalasien teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaaksi.

Messuaukio 1

FI-00520 Helsinki

Puhelin: 0290074570
Faksi: 1509457

Helsinki

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva asiantuntija. Edistämme jäsenyritystemme liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitämme talotekniikka-alaa.

Aleksanterinkatu 19

FI-00100 Helsinki

Puhelin: 0207435750
Faksi: 0207435751

Helsinki

Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry

Markkinointi-instituutti on intohimoinen osaamisen kehittäjä. Olemme kouluttaneet työssäkäyviä ammattilaisia jo 85 vuoden ajan – assistenteista esimiehiin, henkilöstöhallinnosta markkinointiin.

Revontulentie 7

FI-02100 Espoo

Puhelin: 01047361
Faksi: 092414794

Espoo

Metsäteollisuus Ry, Skogsindustrin rf

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

PL 336

FI-00171 Helsinki

Puhelin: 0913261
Faksi: 091324445

Helsinki

Muoviteollisuus ry, Plastindustrin rf

Muoviteollisuus ry on muovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen ja toimii laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Muoviteollisuus ry osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Puhelin: 09172841
Faksi: 09171164

Helsinki

Muoviyhdistys R.Y.

Muoviyhdistys palvelee jäseniään välittämällä tietoa MuoviPlast-lehden ja erilaisten koulutustilaisuuksien kautta. Muoviyhdistyksen koulutukset ja muut tilaisuudet ovat myös hyviä kohtauspaikkoja alan ihmisille. Muoviyhdistys julkaisee MuoviPlast-lehteä, joka on ainoa Suomessa ilmestyvä muovialan ammattilehti ja Muoviyhdistyksen jäsenlehti. Yhdistys julkaisee muovialan kirjallisuutta ja välittää ulkomaisten kustantajien julkaisemaa ammattikirjallisuutta. Yhdistyksen tiloissa on kattava kirjasto, jossa voi tutustua alan uusimpiin lehtiin tai tutkia Suomen muoviteollisuuden alkutaipaleen historiaa. Muoviyhdistys välittää tietoa suomalaisista ja kansainvälisistä tapahtumista sekä kansainvälisille messuille järjestettävistä messumatkoista.

Rautatienkatu 23 B 21

FI-15110 Lahti

Puhelin: 0102710380
Faksi: 0986899115

Lahti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry, Försäljar- och marknadsförarproffsen rf.

Myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Keskusjärjestömme on Akava. MMA toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja, kehittää jäsenten ammattitietoja ja -taitoja sekä lisää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

PL 11

FI-00521 Helsinki

Puhelin: 0201224400
Faksi: 0947807730

Helsinki