Pesmel Oy
PL 14
FI-61801 Kauhajoki
Käyntiosoite:
Päntäneentie 3
FI-61800 Kauhajoki
Kunta: Kauhajoki
Alue: Länsi-Suomi
Faksi: +358 (0)207009601