Skald AS
Postboks 61
NO-6861 Leikanger
Käyntiosoite:
Riverdalen 1
NO-6863 Leikanger
Kunta: Leikanger
Alue: Sogn ja Fjordane
Puhelin: +47 57654155
Faksi: +47 57654155